SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ BK®

 

Ako firma vidíme našu spoločenskú zodpovednosť v tom, že starostlivo zvažujeme, aké dôsledky bude mať všetko, čo robíme. Ide nám o to, aby sme ako hráč na svetovom trhu vždy spravili správnu vec a zároveň splnili naše obchodné ciele.

Spoločenská zodpovednosť pre nás teda nie je o jednom cieľovom bode, ale o nikdy nekončiacej ceste. Vieme, že naše rozhodnutia a postupy sa budú vyvíjať a meniť spolu s tým, ako sa vyvíja a mení podnikateľské prostredie.

Čím zodpovednejší sme dnes, tým viac sa nám v budúcnosti bude dariť. Z čisto obchodného hľadiska vieme, že práve tento prístup nám pomôže čeliť riziku, zlepšovať morálku, udržiavať si našich zamestnancov, posilniť ich lojalitu, budovať dobrú vôľu a podporovať komunity, v ktorých pôsobíme, ako aj priamo ovplyvniť množstvo ušetrenej energie a vyprodukovaného odpadu. Taktiež si uvedomujeme, že práve toto sa musí stať spôsobom myslenia zakotveného v našej značke. Preto je náš postoj zameraný na štyri kľúčové oblasti – potraviny, ľudia, životné prostredie a spravovanie spoločnosti.

 

NÁŠ ZÁVÄZOK K JEDLU

Viac ako 60 rokov naše reštaurácie ponúkajú kvalitné, chutné a cenovo dostupné jedlo po celom svete. Náš záväzok k jedlu, ktoré podávame, je tým, čo nás definuje ako spoločnosť a čo definuje naše ciele. Našim zákazníkom poskytujeme možnosť prispôsobiť si naše jedlo, aby bolo v súlade individuálnemu životnému štýlu.

Poskytujeme detailný prehľad nutričných hodnôt, aby boli naši hostia informovaní a mohli sa rozhodnúť, čo si u nás dajú. Uvedomujeme si, že vždy budú existovať možnosti, ako môžeme zlepšiť naše menu a uspokojiť našich hostí. Naše tímy, ktoré sa zameriavajú na inováciu produktov, neustále pracujú na širokej palete nových pokrmov, ktoré skvele chutia a vyhovujú vyvíjajúcemu sa životnému štýlu našich hostí.

 

NÁŠ ZÁVÄZOK K ĽUĎOM

Sme odhodlaní podporovať a investovať do našich ľudí – zamestnancov, externých zamestnancov, dodávateľov a do hostí – oni sú základným kameňom našej spoločnosti. Robíme všetko, čo sa len dá, aby sme slúžili rovnako našim zamestnancom a zákazníkom. Nadácia BURGER KING McLAMORE® je jedným z nástrojov, cez ktoré podporujeme našich priateľov a rodinu BURGER KING®. Okrem tejto nadácie podporujeme aj množstvo našich externých reštaurácií, ktoré na oplátku prinášajú podporu mnohým lokálnym a regionálnym iniciatívam po celom svete.

Odlišujeme sa od našich konkurentov tým, že sme výnimočným zamestnávateľom. Jedným zo spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, je vytvoriť pracovnú kultúru založenú na niekoľkých princípoch – Odvaha, Zodpovednosť, Posilnenie, Meritokracia a Zábava.

Odvaha predstavuje naše odhodlanie postaviť sa ku každej situácii dynamicky a inovatívne.

Zodpovednosť znamená, že si uvedomujeme naše povinnosti voči relevantným stranám a externým prevádzkam, a taktiež zodpovednosť prinášať špičkové produkty a servis pre hostí v našich reštauráciách.

Posilnenie označuje našu snahu dať silu a kontrolu priamo ľuďom, aby mohli bez prekážok dosahovať svoje ciele, či už ide o kolegov, externých zamestnancov, dodávateľov alebo našich hostí.

Meritokracia zaručuje, že príkladná práca je vždy ocenená. Zábava znamená, že všetci pracujeme ako jeden tím a snažíme sa o to, aby bol každý BURGER KING® bod vo svete – viac ako 13-tisíc reštaurácií, tímy v teréne a naše centrá podpory reštaurácií – miestom, kam sa ľudia do práce vracajú radi každý jeden deň.

NÁŠ ZÁVÄZOK K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Súčasná celosvetová diskusia o úlohách obchodných spoločností v rámci udržateľného rozvoja predznačila pre všetkých mnoho problémov a vytýčila niekoľko mét, vrátane tých pre subjekty v oblasti reštaurácií s rýchlou obsluhou.

Neustále posudzujeme naše praktiky týkajúce sa životných podmienok zvierat, získavania zdrojov a environmentálnych dôsledkov, aby sme zaistili, že budeme dobrým obchodným subjektom pre všetkých, ktorým slúžime.

Naši ľudia sú zapálení a angažovaní. Naše tímy aktívne skúmajú a vyvíjajú nové spôsoby, ako dosiahnuť pozitívne zmeny v životnom prostredí bez toho, aby sa museli narušiť operačné postupy. Vieme napríklad, že recyklácia a odpadový manažment sú našimi najväčšími environmentálnymi problémami. Zostávame odhodlaní pri spolupráci s našimi dodávateľmi a hľadaní nových spôsobov ako znížiť spotrebu, opätovne použiť a recyklovať.

NÁŠ ZÁVÄZOK K PODNIKOVÉMU RIADENIU.

Burger King Worldwide má hlboko zakorenený program podnikového riadenia a dodržiavania predpisov. Naše krédo a pravidlá spoločnosti nezahŕňajú len etické princípy, ale aj špecifické problémy, ktorým každodenne čelia naši zamestnanci a partneri. Našim cieľom je neustále posilňovať  zavedené pravidlá a postupy, aby sme zaručili úplný súlad so zákonom, otvorenosť a zodpovednosť.

Základné etické princípy BKC začínajú hore. Správna rada stanoví tonalitu podporou etickej kultúry, ktorá rešpektuje a váži si všetkých zamestnancov a zúčastnené strany, a vyzýva k dodržiavaniu všetkých noriem a firemných pravidiel. Podmienkou podnikania v rámci systému BURGER KING® je, že každý schválený predajca musí dodržiavať Kódex obchodnej etiky a správania pre obchodníkov. Sme partnermi a spolupracujeme s mnohými organizáciami, ktoré zdieľajú naše odhodlanie byť dobrým členom obchodnej komunity a rozvíjať naše vlastné komunity po celom svete.

S tisíckami reštaurácií a miliónmi hostí po celom svete si uvedomujeme, že aj malé zmeny môžu mať veľký dopad. Zavedením efektívnych postupov, vzdelávaním a spoluprácou s našimi zamestnancami a obchodnými partnermi budeme aj naďalej činiť kroky, aby sme zmysluplne prispeli k rozvoju našich komunít po celom svete.

 

NADÁCIA BURGER MCLAMORE®

Základom nášho filantropického programu je Nadácia BURGER KING McLAMORE®.

Nadácia BURGER KING McLAMORE®. Je 501(c)(3) nezisková verejná charita, ktorej globálnym úmyslom je podpora rozvoja vzdelávania po celom svete. Inšpirovaná spoluzakladateľom značky BURGER KING®, Jamesom W. McLamorem, jej úlohou je pozitívne ovplyvniť naše komunity budovaním krajšej budúcnosti cez vzdelávanie a poskytovanie núdzovej pomoci členom rodiny BURGER KING®.  Nadácia BURGER KING McLAMORE® je tiež partnerom vybraných charitatívnych organizácií po celom svete, ktoré zdieľajú jej úmysel inovovať vzdelávanie. Nadácia BURGER KING McLAMORE® je neodmysliteľnou súčasťou programu zodpovednosti Burger King Worldwide a je riadená správnou radou zloženou z vedúcich pracovníkov a externých zamestnancov.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Nadácie.